Coaching/Supervision

Jeg har arbejdet med "tunge" børne- og voksensager. Det kan være vanskeligt selv at få fundet frem til holdbare løsninger, handlemuligheder og overblik over, hvorledes sagsforløbet skal gribes an. Man bliver ofte som sagsarbejder "infiltreret" i sagen, hvilket kan skabe uheldige følelsesmæssige og adfærdsmæssige blokeringer.

 

Jeg tilbyder derfor supervision til sagsbehandlere, lærere og pædagoger. Hvis man er kørt "fast" i en sag, kan det være en god idé, at en udefra kommende person kan være med til at finde fremgang i processen.

For lærere og pædagoger kan der ofte være tale om et barn eller en gruppe af børn, der skaber så mange vanskeligheder i dagligdagen, at der hele tiden opstår konflikter.

Her kan det være rigtig godt at spørge: hvad er problemstillingen egentlig? Hvad gør jeg selv forkert? Hvilke handlemuligheder kan der være med til at skabe ændring og fremgang?

 

Det kan også dreje sig om ledere af børnehaver og skoler, lærere og pædagoger på afdelingerne, der er på vej til en sygemelding på grund af stress/udbrændthed. I den forbindelse kan det være en god ide at vedkommende får en mulighed for coaching i en periode i forhold til at tackle dagligdagen og omlægge/tilrettelægge dagen, således at vedkommende igen kan få overskud til at løfte det daglige arbejde.