ISTDP - Metode

 

Intensiv dynamisk korttidsterapi er en videnskabelig baseret terapiform, som er virkningsfuld hvor mere ”redskabsorienterede” terapiformer ikke slår til. Der er videnskabelig dokumentation for effekt i forhold til en lang række psykiske lidelser som depression, angst, psykosomatiske tilstande og personlighedsforstyrrelser.

 

ISTDP bygger på klassisk psykoanalyse og tilknytningsteori: Klienten har tidligt i livet indlært mønstre for at håndtere sine følelser, ikke mindst ift nærhed og relationer. Visse følelser er blevet forbundet med angst og derfor blevet erstattet af forskellige forsvarsmønstre. Mønstrene var nyttige da de opstod, men er nu blevet et problem som hindrer klienten i at leve det liv hun ønsker. Det er dette samspil mellem følelser, angst og forsvarsmønstre, som begrebet (psyko)dynamisk henviser til.

 

Klienten oplever de problematiske mønstre i forskellige relationer, som hun indgår i; de kan vise sig i forholdet til partneren, børn eller venner, på arbejdet og selvfølgelig vil de også vise sig i samtalen med psykologen.

 

Det giver en mulighed for at arbejde med klientens vanskeligheder i selve den terapeutiske relation, og det medfører at terapien bliver følelsesmæssig intens.

Et effektivt terapeutisk forløb indebærer, at såvel terapeut som klient er meget fokuserede og engagerede ift klientens problemer og ønsker om bedring, og dette er på samme tid temmelig krævende og meget meningsfuldt. Heraf kommer ordet intensiv.

 

Det terapeutiske arbejde koncentrerer sig om at gøre klienten bevidst om hvilke mønstre der er sunde hhv. usunde, og derved skabe basis for at træffe de bedste valg.

 

Når man kender og forstår hvad der foregår i ens følelsesliv, hvad der driver ens reaktionsmønstre, så giver det en frihed til forandring.

 

I kraft af metodens intensive og fokuserede karakter er det muligt at skabe store og permanente ændringer på forholdsvis kort tid. Deraf navnet korttidsterapi.