Individuel terapi

Der kan være mange årsager til at gå i individuel terapi.

 

Samtaleterapi er et af de bærende elementer i mit arbejde. De fleste mennesker, der henvender sig for at gå i samtaleterapi, lever med en situation eller et/flere symptomer, som de gerne vil ændre på.

Det kan være tristhed, angst, skænderier med partneren, træthed, sygdom o.lign.

Det kan også være fordi man trænger til at få set på sit liv ud fra andre synsvinkler, end de sædvanlige.

 

Hvis man for lang tid undertrykker eller "glemmer" vigtige dele af sig selv, så dukker de som regel op før eller siden som symptomer, der generer os. Det kan også være, at man i lang tid er blevet revet med af negative tanker og følelser, som er meget vanskelige at komme af med og som hindrer, at man kommer i gang med ting i sit liv, som man gerne ville udføre.

 

Eller man får indskrænket sine daglige udfoldelsesmuligheder på grund af ængstelse for og bekymring om man kan klare de krav, der bliver stillet en.

 

Ved terapiens start tilrettelægges behandlingen, så den tilgodeser de ønsker, den enkelte måtte have. Jeg vil ligeledes i løbet af de første samtaler kunne anslå behandlingens varighed.